Prislistor

Här kan du ladda hem aktuella prislistor i pdf format på de borr vi har att erbjuda. Välj i lista till vänster, klicka på den borrtyp du är intresserad av. Du behöver Acrobat Reader för att se prislistorna, programmet är gratis och finns att hämta på Adobes hemsida.

Vill du spara en kopia av en prislista så välj bara spara en kopia under arkivmenyn eller tryck på disketten i menyraden. Vill du skriva ut en kopia så tryck på skrivaren i menyraden.